هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

سیب زمینی کار AB2

تماس بگیرید
+ -

مناسب برای کاشت سیب زمینی در مزارع کوچک و متوسط

همزمان با کاشت ، کود در دو طرف و زیر بذر قرار می گیرد

تعداد ردیف: 2

فاصله بین ردیف : 75 سانتی متر

فاصله بین غده ها : 13-36 سانتی متر

ظرفیت مخزن بذر : 450 کیلوگرم

مناسب برای کاشت سیب زمینی در مزارع کوچک و متوسط

همزمان با کاشت ، کود در دو طرف و زیر بذر قرار می گیرد

تعداد ردیف: 2

فاصله بین ردیف : 75 سانتی متر

فاصله بین غده ها : 13-36 سانتی متر

ظرفیت مخزن بذر : 450 کیلوگرم