هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

سیب زمینی کار AB4

تماس بگیرید
+ -

با کارایی مناسب جهت کاشت در خاک های گوناگون

مناسب برای کاشت سیب زمینی در مزارع بزرک

قابلیت پهن کردن لوله های آبیاری قطره ای به طور همزمان

تعداد ردیف : 4

فاصله بین ردیف ها : 75 سانتی متر

فاصله بین غده ها : 13-36 سانتی متر

ظرفیت مخزن بذر : 900 کیلوگرم

 

با کارایی مناسب جهت کاشت در خاک های گوناگون

مناسب برای کاشت سیب زمینی در مزارع بزرک

قابلیت پهن کردن لوله های آبیاری قطره ای به طور همزمان

تعداد ردیف : 4

فاصله بین ردیف ها : 75 سانتی متر

فاصله بین غده ها : 13-36 سانتی متر

ظرفیت مخزن بذر : 900 کیلوگرم