هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

کودریز کولتیوار ردیفی

تماس بگیرید
+ -

مورد استفاده در عملیات کوددهی و آماده سازی بستر قبل از کاشت صیفی جات

مورد استفاده در عملیات کوددهی ، خاکدهی و وجین علف های هرز پس از کاشت سیب زمینی

قابل ارائه با مخزن کودشیمیایی جهت ریزش توام کود دامی و شیمیایی

مجهز به مخزن کود دامی 1400 لیتری

محهز به مکانیزم نقاله ای ریزش کود دامی

قابلیت پهن کردن نوار های  آبیاری قطره ای همزمان با کوددهی و بسترسازی

مورد استفاده در عملیات کوددهی و آماده سازی بستر قبل از کاشت صیفی جات

مورد استفاده در عملیات کوددهی ، خاکدهی و وجین علف های هرز پس از کاشت سیب زمینی

قابل ارائه با مخزن کودشیمیایی جهت ریزش توام کود دامی و شیمیایی

مجهز به مخزن کود دامی 1400 لیتری

محهز به مکانیزم نقاله ای ریزش کود دامی

قابلیت پهن کردن نوار های  آبیاری قطره ای همزمان با کوددهی و بسترسازی